Podmínky reklamace

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí


Jak postupovat ?

  1.  Nejprve vyplňte reklamační formulář Reklamační formulář
  2. Budeme Vás v co nejbližší době kontaktovat (mobil, email)
  3. Poté zašlete nebo doručte vadné zboží na adresu Hockey Shop HB, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod